นโยบายการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า

  • การสั่งซื้อสินค้าของเราลูกค้าต้องดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินผ่านช่องทางหลักเท่านั้น (Facebook , Line , IG)

  • เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า  ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยให้เรียบร้อย เราจะดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

  • การจัดส่งสินค้าของเราจะมีระยะเวลาการจัดส่งตามนโยบายของบริษัทขนส่ง ระยะเวลาการจัดส่ง 2 – 3 วัน หรือแล้วแต่ช่วงระยะเวลาของทางบริษัทกำหนด

  • หากสินค้าไปถึงลูกค้าแล้วไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าเกิดการเน่า เสีย ทางเราจะดำเนินการตามนโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้  โดยจะคืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2.สินค้าที่ลูกค้าได้รับเกิดการ เน่า เสีย โดยเกิดจากการที่บริษัททำงานผิดพลาด โดยจะคืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า  

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?

  • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว

Copyright © 2019. All rights reserved.
Call Now ButtonCALL NOW